Tuesday, 22 April 2008

10 Czech Verbs (2)

The next ten. Closer to exams grammar will be added.

zapomínat/zapomenout- to forget

spat/vyspat se- to sleep

zastavovat (se)/ zastavit (se)- to stop/halt

dít se/ udát se – to happen/occur

otevírat/otevřít- to open

tvořit/u—to create/form

volat/zavolat- to call/shout

držet (se)/ podržet (se)- to hold

docházet/povědět- to tell

objevovat (se)/ objevit (se)- to discover


No comments: